Děti se učí nápodobou, proto neváhejte začít s finanční gramotností co nejdříve

Radím lidem s financemi a v rámci své profese se tak setkávám s celou řadou finančních příběhů svých klientů. Počátky těchto příběhů často sahají až do dětství klientů.

Proč je tedy důležité začít se s dětmi bavit o financích již ve věku 3-6 let?

Děti se totiž začnou o peníze zajímat velmi brzy (již kolem 3. roku). Peníze pro děti začnou být důležité, a to z toho důvodu, že jim i my jako rodiče přikládáme důležitost. V ten okamžik je nutné se začít o penězích s dětmi mluvit. I když máme pocit, že nerozumí tomu, co jim říkáme, tak děti tyto informace nasávají. Budujeme tak u dětí základy finančních dovedností a návyků, protože děti se učí nápodobou. Vnímají a vidí, jak nakládáme s penězi, jak s nimi hospodaříme. Navíc děti mívají většinu finančních návyků vytvořenou už v 7 letech. Finanční gramotnost dětí tak nabývá na důležitosti již v předškolním věku.

Co je vlastně finanční gramotnost?

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které je potřeba získat, ale také cesta, kterou je potřeba projít, abychom se ve finančním světě neztratili a nedostali se do finančních problémů.

Jaké jsou pilíře finanční gramotnosti?

– umění nakládat s penězi tak, abychom si tvořili finanční rezervy a peníze pro budoucnost

– umění předcházet zadlužování a žít bez dluhů

– naučit se vnímat hodnotu peněz

Všechny tyto pilíře musí děti postupně zvládnout. Pojďme se tedy podívat na to, co jsou schopny se ve věku 3-6 let naučit.

1. Co jsou peníze a k čemu je potřebujeme

Děti by měly vědět, co jsou peníze a k čemu je potřebujeme. Nám to přijde zcela automatické, protože je používáme již dlouhou dobu a považujeme je za běžnou součást našeho života. Pro děti je to ale něco nového. Navíc tím, že žijeme ve virtuálním světě peněz, děti velmi často nepřijdou do styku s hotovostí a platidlem se pro ně stává platební karta, kterou při platbách využíváme. Mnohdy nás ani nevidí platit. Nevidí, že platíme faktury, že si večer objednáme a zaplatíme nákup. Vidí jen, že nám kurýr předá tašky s nákupem.

Děti musí pochopit, že peníze jsou důležité a potřebujeme je k tomu, abychom si koupili zboží a služby, které potřebujeme a chceme. Ukazujte jim v běžném životě, za co všechno se platí penězi. Vysvětlujte postupně dětem i to, že věci mají rozdílné ceny a že některé věci stojí více než jiné. Nechte je platit v hotovosti a učte je rozeznávat mince.

2. Peníze se vydělávají prací

Asi každý z nás slyšel v životě podobnou větu: „Peníze nerostou na stromech!“

I tak ale pro děti mohou být peníze něco kouzelného, co se objeví, když je potřebujeme, např. z bankomatu. Pomozte dětem pochopit, že peníze jsou něco, co se vydělává prací. Dětem je ale potřeba vysvětlit, co je to práce. Děti totiž intuitivně neví, co je práce neboli spojení mezi tím chodit do práce a vydělávat peníze. A může se stát, že si vaše děti také mohou myslet, že vaší prací je čtení knih, protože pokaždé když jdete do práce, tak si knihu odnášíte.

3. Vnímat rozdíl mezi potřebami a přáními

Další dovedností, kterou jsou schopny děti se v tomto věku naučit, je rozlišování mezi potřebami a přáními. Nám je tento rozdíl jasný, ale děti rozdíl mezi potřebami a přáními nechápou. Když pak projíždíme obchodem, děti nutně všechno potřebují a chtějí. Proto je jim dobré v obchodě vysvětlovat, že chléb a jablka potřebujeme, ale zmrzlinu si přejeme (chceme). Pochopení tohoto rozdílu a vedení dětí k tomu, aby mu rozuměly již v předškolním věku, je základem pro to, aby se naučily rozhodovat o výdajích, protože v životě máme omezené zdroje peněz.

4. Naučit se čekat a že nemůžou mít všechno hned

Velmi důležitým návykem pro budoucnost dětí je naučit se spořit, resp. odkládat peníze na budoucí výdaje. Je důležité děti naučit, že to není dřina, ale něco, co jim v budoucnu umožní si koupit něco, co by si bez úspor jinak nemohly dovolit. Ze spoření je potřeba vypracovat návyk. Proberte s dětmi, na co chtějí spořit. Dohlédněte vždy na to, aby si část peněz, které dostanou ve formě kapesného nebo příspěvků odložily na tento svůj cíl.

Rada na závěr?

Finanční gramotnost je dovednost a je tak možné se s penězi naučit nakládat, i když my třeba jako rodiče jsme si vědomi, že naše finanční návyky nejsou dokonalé.

Z těchto důvodů se projekt Finance pro děti stal mým srdcovým projektem a velmi mě baví dětem a jejich rodičům představovat svět financí hravou formou. Proto jsem založila na sociální síti FACEBOOK skupinu Hravé finance pro děti a rodiče. V této skupině můžete získat různé tipy, rady a nápady, jak dětem přiblížit svět peněz.

Zároveň ve spolupráci s grafičkou připravujeme pro rodiče i různé aktivity, které pomohou dětem chápat finance formou hry. Více o mém projektu Finance pro děti se dozvíte na mých webových stránkách, kde si můžete stáhnout pracovní listy i se dozvědět, jak s dětmi v oblasti financí pracovat.

Krásnou společnou cestu finančním světem přeje Martina Burešová

Jsem průvodce světem financí. Ve svém volném čase ráda cestuji a fotografuji.
 • Vaše údaje jsou u mě v bezpečí.

  Odesláním Vašich údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Zacházím s nimi podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle nařízení (EU) 2016/679, které je účinné od 25.5.2018

 • Kategorie
 • Ing. Martina Burešová
 • Kalkulačka „Kolik vynáší moje spoření“

  Zadejte kolik si spoříte měsíčně, na kolik let a jaká je výsledná suma. Kalkulačka Vám ukáže úrok.

 • Kalkulačka „Pravidelné spoření“

  Zadejte kolik měsíčně ukládáte, počet let, úrok a kalkulačka vypočte výslednou sumu.

 • Kalkulačka „Hypoteční splátka“

  Kalkulačka pro výpočet hypotéky.